Företaget

Många av våra kunder har detta gemensamt: de är av stort samhällsintresse och de är komplexa verksamheter. Verksamheter som har krav på sig att vara sakliga, balanserade och pålitliga. Verksamheter som faktiskt kan sägas vara en del av kärnan i svensk demokrati och demokratiutveckling och som ofta har uppdraget att både förvalta och förnya.

Samhällsaktörer som ofta rör sig i – eller är en del av – toppskiktet i det politiska systemet.

Vi arbetar med kommuner, regioner och organisationer. Med universitet och högskolor, med myndigheter och fackförbund – och med ledande företag inom bland annat läkemedel och infrastruktur.

Att skapa kreativ, tydlig, relevant och fungerande kommunikation för samhällsaktörer kräver speciell kunskap och speciell erfarenhet.

Det har vi.

Vi har kommit på första eller andra plats i Årets byrå de senaste nio åren. Under tävlingens 16-åriga historia har vi vunnit sju gånger och kommit tvåa vid fem tillfällen.

 

Hur vi jobbar

Vi är övertygade om att kommunikation blir som bäst när den ses som en sammanhållen helhet där alla olika aspekter samverkar: reklam, pr, event, webb, internkommunikation, digitala lösningar, undersökningar, strategiarbete.

Vi är särskilt starka inom områden som regional utveckling, forskning, innovation och utbildning, vård och hälsa samt samhällskommunikation.

Arbetsgrupper och projektteam sätts samman utifrån uppdragsgivarens krav och uppdragets art och omfattning, för att i så hög utsträckning som möjligt ta tillvara våra olika kompetenser och erfarenheter.

Vi är del av det globala nätverket PROI, som består av 67 tätt sammanlänkande partnerägda byråer, med nära 100 kontor i 50 länder världen över. PROI har fler än 4400 uppdragsgivare på fem kontinenter.

Vi är medlemmar i branschföreningen PRECIS och som medlemsföretag förbinder vi oss att verka enligt PRECIS branschnormer.

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Vår historia

Gullers Grupp grundades 1989 av ett litet gäng ledande konsulter inom public affairs. Deras vision var ett annorlunda arbetssätt. Visionen var att låta kundens unika behov styra och inte sälja färdiga lösningar. Det kräver konsulter som kan lyssna och förstå, som gör uppdragsgivarens utmaningar till sina och vars passion är att lösa komplexa problem. Konsulter som förmår koppla samman analys, strategi och slagkraft i lösningarna.

Sedan dess har Gullers Grupp vuxit. Idag är vi en bred kommunikationsbyrå som omsätter  75 miljoner kronor. Men filosofin lever kvar sedan start. Också idag drivs vi av nyfikenhet och insikten om att inget uppdrag är det andra likt. Samhällsintresset sitter i väggarna.

 

Gullers Grupps styrelse

Hans Gennerud (f 1960), styrelseordförande sedan 2010, vd för Gullers Grupp. Medarbetare i Gullers Grupp 1994-1997. Återvände 2001 till Gullers Grupp och invaldes i styrelsen samma år. Tidigare styrelseordförande i branschföreningen Precis.

Annika Sjöberg (f 1960), upphandlingsansvarig Gullers Grupp och vd för Gullers Grupp Syd. Vd i i Gullers Grupp 2011 – 2015. Har arbetat på Gullers Grupp sedan 2002. Tidigare ägare och vd KAN Kommunikationsanalys. Annika sitter även i styrelsen för Precis och i Riksantikvarieämbetets insynsråd.

Lennart Nordfors (f 1954), creative director för Gullers Grupp, styrelseledamot sedan 2010. Tidigare bland annat Senior Partner på SMG Consulting och ansvarig för Public Affairs på Burson-Marsteller. Lennart har också en bakgrund inom den akademiska världen och som biträdande partisekretare för Folkpartiet.

Peter Danowsky (f 1949), advokat, delägare Danowsky & Partners Advokatbyrå KB. Styrelseledamot sedan 2004. Jur. kand.-examen 1972, arbete vid TRU (Television, Radio i Utbildningen), studier vid Collège d Europe och vid Columbia University. Började 1976 på advokatbyrå. Peter har allt sedan dess arbetat främst med processer, immaterialrätt och medierätt. Bland tidigare styrelseuppdrag kan nämnas ordförande i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB, Bancos Etikråd, Radi Medical AB, Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund och Föreningen för ADBJ (IT-rätt).

Göran Westerberg (f 1950), civilekonom, tidigare informationsdirektör på Diligentia AB. Styrelseledamot sedan 2004. Egen företagare sedan 2001, med diverse styrelseuppdrag, bl a i Cibes Lift AB, Förvaltnings AB Collegio och den botaniska trädgården Vargaslätten AB. Göran har studerat Wirtschaftswissenschaft (ekonomi, samhällskunskap, historia) vid Universität der Stadt Zürich, civilekonomexamen vid Lunds universitet samt genomgått Communication Executive Programme vid Handelshögskolan i Stockholm.

Britt-Marie Ahrnell (f 1958), författare, konsult och delägare i Ahredo AB. Britt-Marie tillhör nytänkarna inom området komplex försäljning och hon har ofta skapat nya tankar och infallsvinklar genom sina böcker, varav flera är prisbelönta.

Jesper Falkheimer (f 1970), professor i strategisk kommunikation vid institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet och verksam som rektor för Campus Helsingborg, vid Lunds Universitet. Jesper Falkheimer är internationellt verksam som forskare inom strategisk kommunikation och har skrivit sju böcker samt ett stort antal artiklar, kapitel och rapporter. Han är också sedan många år verksam som rådgivare, frilansskribent och uppdragsutbildare.

Peter Holmstedt (f 1957), adjungerad professor vid KTH, Senior Advisor på RISE (Research Institute of Sweden), ledamot i IVA samt ordförande i IFG (Industriforskargruppen på IVA). Styrelseledamot sedan 2014. Egenföretagare med flera styrelseuppdrag, bl a STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och KTH Holding AB. Peter har sedan tidigare lång erfarenhet från en rad olika företag och organisationer, bl a Scania, Atlas Copco och Innovationsbron.

Ingalill Axdal (f 1963), ansvarig för administrativt stöd och koordinering på Gullers Grupp sedan 2008 och styrelseledamot sedan 2014. Ingalill har en bakgrund inom undersökningsbranschen, där hon varit anställd på det som idag är Sifo och Synovate. Hon var också med och grundade företaget MarketWatch.

Ulf Dahlqvist (f 1957), medarbetare i Gullers Grupp sedan 2006, nu byråchef. Styrelseledamot sedan 2014. Ulf har en mångårig bakgrund inom undersökningsbranschen och har utöver detta varit kommunikationschef på Nyköpings kommun. Han har stor erfarenhet från styrelsearbete, både inom näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor.

 

Vår senaste årsredovisning (2016).