Philip, Niklaz, Mikael & Hans

Gullers Grupp startar bolag för digitala startups

Innovation är en viktig nyckel för Gullers Grupps verksamhet. För att bli ännu starkare inom området startar koncernen nu Mesh – ett bolag som kommer att bygga digitala startups. Fokus ligger på att lösa samhällsproblem med hjälp av smarta digitala lösningar.

Läs mer »

guller_seminarium

Seminarium: Schyman och Littorin – samtal om minoritetsregeringar och minerad mark (Malmö)

Frukostseminarium den 17 maj i Malmö: Det finns en trend i Europa med svaga regeringar. Tiden för majoritetsstyre kan vara över.

Läs mer »


snabbsparvagn_hr (1)

Västra Götalandsregionen

Hur kan allmänheten vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik i en växande region? Göteborgsregionen växer. År 2035 beräknas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än idag. Behovet av en enkel och pålitlig kollektivtrafik kommer att öka kraftigt. Därför arbetade Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun fram en utvecklingsplan för stadstrafikens stomnät med sikte på år 2035.

Läs mer »

Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus

Att locka och behålla kvalificerad personal är en utmaning för hela vården – så också för Danderyds sjukhus som ville stärka bilden av sig själva som en attraktiv arbetsgivare och ett av Sveriges största och ledande akutsjukhus.

Läs mer »