Pasted image at 2017_05_09 01_44 PM

Vårdföretagarna

År 2014 uppgav 9 av 10 svenskar att de ville ha valfrihet inom vård och omsorg. Samtidigt var bilden av den privatdrivna vården nattsvart i kölvattnet av Carema. Branschorganisationen Vårdföretagarna upplevde att fakta ständigt slogs ned av fördomar och saknade ett kraftfullt sätt att komma till tals.

Läs mer »

Bokomslag2

Strategisk improvisation – så skapar du effektiv kommunikation i en föränderlig värld

Strategisk kommunikation är en avgörande framgångsfaktor för många organisationer, men tiden har sprungit förbi de traditionella, linjära kommunikationsmodellerna. I en värld i ständig förändring, där tiden mellan tanke och handling är kortare än någonsin, där det handlar om att agera nu och situationsanpassat, krävs något annat.

Läs mer »

mobil_live_start

Guide till nya Sundsvall

Hur uppmuntrar man medborgare att ta del av stadsvisionen för framtiden? Sundsvalls kommun hade som målsättning att nå ut till så många människor som möjligt med de nya byggplanerna i kommunen och skapade därför tillsammans med Gullers Grupp Guide till nya Sundsvall – en digital promenad genom staden.

Läs mer »

Rattvisaren-Mockup

Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingens rapport ”Rättvisaren" fokuserar på vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia.

Läs mer »

snabbsparvagn_hr (1)

Västra Götalandsregionen

Hur kan allmänheten vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik i en växande region? Göteborgsregionen växer. År 2035 beräknas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än idag. Behovet av en enkel och pålitlig kollektivtrafik kommer att öka kraftigt. Därför arbetade Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun fram en utvecklingsplan för stadstrafikens stomnät med sikte på år 2035.

Läs mer »

Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus

Att locka och behålla kvalificerad personal är en utmaning för hela vården – så också för Danderyds sjukhus som ville stärka bilden av sig själva som en attraktiv arbetsgivare och ett av Sveriges största och ledande akutsjukhus.

Läs mer »

Äldre_spårvagn_på_Drottningtorget_i_Göteborg,_den_16_juli_2006 (1)

Göteborgs Stad

Hur får man chefer att ta sitt kommunikativa ansvar och öka effektiviteten i ledningskommunikationen? För Göteborgs Stad blev svaret att utbilda chefer i kommunikativt ledarskap.

Läs mer »

Skärmavbild 2015-12-02 kl. 16.54.37 (1)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP ville hitta ett sätt att lyfta fram och tillgängliggöra forsknings- och innovationsprojekt. Lösningen blev att digitalisera årsberättelsen. Genom att skapa en webbplats för årsberättelsen och anpassa innehållet till webbformat kunde SP låta fler få kunskap om - och tillgång till - lyckade satsningar där ny forskning bidrar till att lösa stora samhällsutmaningar.

Läs mer »

Yachthafen_Västervik

Västerviks kommun

I Västerviks kommun, liksom i andra kommuner, ställs höga krav på både det interna och externa kommunikationsarbetet. Men för att kunna förändra och förbättra behövs kunskap om var man står idag. Västerviks kommun var i behov av en nulägesanalys.

Läs mer »

4131525297_51a44f2512

Trafikverket

När stora byggprojekt planeras, av t ex kommuner och myndigheter, ska man hålla så kallade samrådsmöten. Hur skapar man bra och moderna samråd där kommunikationen fungerar väl och där alla blir nöjda med samrådet?

Läs mer »

society_hack_15

Society Hack 15 x Transdev

Hur kollektivtrafikens attraktionskraft kan höjas för att skapa ett hållbart transportsystem är en av samhällets stora utmaningar. Därför genomförde vi i samarbete med kollektivtrafikoperatören Transdev och Hyper Island något vi valt att kalla för Society Hack 15.

Läs mer »

Jag är lärare

Södertörns högskola

Om tio år beräknas Sverige sakna 65 000 lärare. Likt föregående kampanj ligger fokus på personliga egenskaper som gör en bra lärare. I filmen berättar rapparen Rosh och fotbollspelaren Stefan Batan om mod och nya perspektiv.

Läs mer »

Användningsrätt enligt följesedel inköpt av Sandvikens kommun.
Bild får ej vidareförsäljas utan fotografens medgivande.

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun ville säkerställa att kommunens chefer och medarbetare är duktiga på att kommunicera tydligt och begripligt, inte minst med journalister.

Läs mer »

IMG_1440

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen behövde utveckla dialogen mellan ledande politiker och tjänstemän. För att nå de uppsatta målen och utveckla verksamheten måste samspelet mellan politiker och tjänstemän fungera effektivt. Speciellt viktigt är det att i en helt ny organisation diskutera mål, budskap, dialog och rollfördelning mellan den politiska ledningen och chefstjänstemännen.

Läs mer »

Skärmavbild 2015-09-21 kl. 14.15.55

Stockholms läns landsting

För att hitta nya sätt att nå målgruppen ungdomar med autismspektrumtillstånd – en grupp som växer och där många mår psykiskt dåligt – ville habiliteringen i Stockholms läns landsting utveckla en målgruppsanpassad e-learning.

Läs mer »

10

Folkhem

Folkhem ville skapa ett nytt sätt att föra fram alla fördelar med att bygga höga och stora hus i trä och skingra okunskap, t ex gällande brandsäkerhet.

Läs mer »

RISE-TV

Research Institutes of Sweden

Lösningen blev att skapa RISE-TV, ett webb-TV format där innovationer lyfts med samhällsnyttan i centrum.

Läs mer »

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Vad är god kvalitet i vård och omsorg av äldre? Vad innebär egentligen god vård av våra svårt sjuka äldre?

Läs mer »

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

Vi vill visa att Riksantikvarieämbetet har betydelse för samhällsutvecklingen genom att knyta ihop det förflutna med framtiden.

Läs mer »

Bliwa

Bliwa

Med systemet bryter Bliwa ny mark i hur ett försäkringsbolag kommunicerar och visar att det inte bara är försäkringar i sig som skapar trygghet – utan också hur man pratar om dem.

Läs mer »

Skärmavbild 2014-11-04 kl. 10.14.31

Sveriges Apoteksförening

Sveriges apoteksförening ville lyfta fram apotekspersonalens viktiga roll i vården.

Läs mer »

Ostkusthamnar i samverkan

Ostkusthamnar i samverkan

Målet var att öka sjöfartens andel av de totala nationella transporterna och bidra till att skapa en hållbar infrastruktur.

Läs mer »

15158_707894735923448_5760588695464813876_n (1)

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Inför EU-valet 2014 ville LSU öka kunskapen, intresset och engagemanget hos unga vad gäller EU-politik för att få fler att gå och rösta.

Läs mer »

Kriminalvården

Kriminalvården

Konceptet tar sin utgångspunkt i Kriminalvårdens vision – Vi bryter den onda cirkeln och minimerar risken för återfall.

Läs mer »

Sodertorn_Innerstad2_Rawda

Södertörns Högskola

Kampanjen innehöll en mix av annonser i Tunnelbanan, annonser i DN och Nöjesguiden, samt en film på Youtube.

Läs mer »

mittuniversitet_350x220

Mittuniversitetet

Målen var att skapa delaktighet i processen, bidra till samsyn kring lämpliga lösningar, samt till medvetenhet hos medarbetarna om svårigheter och behov av avväganden som det innebär att skapa en ny organisation.

Läs mer »

Arla

Arla

Tillsammans med Psykologifabriken togs ett beteendeprogram fram för att skapa sunda vanor med Instagram och psykologi.

Läs mer »

hgf

Hyresgästföreningen

Varje år flyttar 40.000 personer hit för att starta företag, jobba eller studera. Men den snabba befolkningstillväxten skapar akut bostadsbrist.

Läs mer »

Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun

Tanken är att kommunikationen ska lyfta fram människor som gör skillnad med sitt engagemang. Få vet till exempel att Århundradets möbel, fåtöljen Lamino (design Yngve Ekström, Swedese) tillverkas i Vaggeryd.

Läs mer »

Sida

Sida

Sedan mer än tio år ansvarar vi för att samordna de undersökningar som Sida låter göra bland den svenska allmänheten.

Läs mer »

Kulturarv utan gränser

Kulturarv utan Gränser

Vi tog fram en broschyr som flyttade fokus från byggnader till människor. Resultatet av deras arbete kan inte begränsas till bevarade fasader eller återuppbyggda murar.

Läs mer »

Kungliga biblioteket

Kungliga Biblioteket

Finns bibliotek om tjugo år? Frågan ställdes av ett bibliotek som funnits i mer än 350 år. Svaret utgjordes av ett inlägg i samhälls- och kulturdebatten i form av en antologi som vi var redaktör för.

Läs mer »

Vårdrapporten 2015

Vårdrapporten

– Hur ska man kunna få en överblick över alla viktiga vårdseminarier i Almedalen? Ur den frågan föddes Vårdrapporten [...]

Läs mer »

Metria

Metria

Den 1 maj 2011 knoppades Metria av från Lantmäteriet och blev ett statligt aktiebolag. Från att ha varit en del av en myndighet skulle Metria nu ta plats på en konkurrensutsatt marknad.

Läs mer »

Arktiska rådet

Arktiska rådet

Med undersökningar och workshop som grund satte vi sen samman Arktiska rådets kommunikationsstrategi – som 2012 blev antagen av samtliga medlemsländer och av urfolkens organisationer.

Läs mer »

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten

Myndigheten har under flera års tid upphandlat skräddarsydda massmedieutbildningar av Gullers Grupp för kammarchefer och de allra mest erfarna åklagarna.

Läs mer »

NCC

NCC

Genomslaget blev stort. Medialt, men också i både alliansens och socialdemokraternas bostadspolitiska programarbete. Bostadsminister Stefan Attefall lovade att se över planprocesserna.

Läs mer »

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Målet med kampanjen ”Se Kraften!” var att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning som medför [...]

Läs mer »

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan

I utbildningen ingick teori, praktiska exempel, reflektioner, övningar samt ett antal modeller och verktyg som kan användas av deltagarna i det egna kommunikationsarbetet.

Läs mer »