snabbsparvagn_hr (1)

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Hur kan allmänheten vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik i en växande region?

Göteborgsregionen växer. År 2035 beräknas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än idag. Behovet av en enkel och pålitlig kollektivtrafik kommer att öka kraftigt. Därför arbetade Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun fram en utvecklingsplan för stadstrafikens stomnät med sikte på år 2035.

För att kunna fatta väl underbyggda beslut i utvecklingsarbetet ville parterna inkludera medborgarnas åsikter och prioriteringar. Gullers Grupp planerade och genomförde därför tillsammans med reklambyrån Sturm & Drang en omfattande medborgardialog under hösten 2015 – Next Stop 2035.

Genom dialog på webben, ute på stan och i fokusgrupper fick allmänheten tycka till om framtidens kollektivtrafik. Totalt deltog 6 338 personer i dialogen på webben och drygt 340 personer var med i någon av de 28 fokusgrupperna. Dialogen fokuserade på vad som var viktigast att utveckla för de enskilda resenärerna – bland annat vilka trafikslag de helst ville ha och hur de optimala restiderna såg ut. Resultatet från dialogen har använts för att prioritera satsningar och har arbetats in i det förslag som nu gått ut på remiss.