Strategisk kommunikation är en avgörande framgångsfaktor för många organisationer, men tiden har sprungit förbi de traditionella, linjära kommunikationsmodellerna. I en värld i ständig förändring, där tiden mellan tanke och handling är kortare än någonsin, där det handlar om att agera nu och situationsanpassat, krävs något annat.

Ska man ta sig an frågor som berör samtiden, måste man lära sig att improvisera. Det handlar inte bara om snabba blixtkampanjer utan om hur man reagerar på och lyckas använda det oväntade. Förändringstrycket är stort och förmågan att anpassa sig till den rådande situationen är avgörande för den som vill nå ut i bruset.

Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation och Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp, lanserar därför ett nytt sätt att tänka och handla kommunikativt; strategisk improvisation.

Svaren på vad strategisk improvisation är och hur det kan användas baseras på tidigare forskning, konkreta exempel och genom ett 20-tal intervjuer med framgångsrika kommunikationschefer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Stor inspiration hämtas från improvisatörer från andra discipliner och konstarter: musik, teater, politik och militär strategi. Gemensamt för dem alla är att de framgångsrikt har haft förmåga att kombinera ordning och kaos, analys och kreativitet, långsiktighet och spontanitet, erfarenhet och nyskapande.

I september kommer boken som behandlar ämnet på djupet. Du kan redan nu bevaka släppet av boken här.