Rattvisaren-Mockup

Rättviseförmedlingens rapport ”Rättvisaren" fokuserar på vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia.

Rapporten visar att mindre än 30 procent av de som medverkar i svenska nyhetsartiklar är kvinnor, och ungefär 9 procent har utomnordisk bakgrund. Den analyserar även i vilka roller olika personer medverkar. I rollen som expert är 24 procent kvinnor och 8 procent har utomnordisk bakgrund. I dagens Sverige har 18 procent av befolkningen bakgrund utanför Norden, och i Stockholm är andelen 26 procent. Problemet är att det inte speglas i nyheterna. 

 -  Nyhetsmedierna påverkar våra bilder av vilka vi är som bor i Sverige idag, och kan välja att ta ett demokratiskt ansvar genom att rapportera på ett sätt som motverkar ett “vi och dom”-samhälle, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen.

Gullers Grupp tog fram formen för rapporten med texter från Rättviseförmedlingen som bygger på analys av 2400 slumpmässigt utvalda webbartiklar, jämnt fördelade över 12 svenska nyhetssajter. Rapporten fick stort genomslag i media och öppnade ögonen på många.

Läs en sammanfattning

Läs rapporten i sin helhet