mobil_live_start

Guide till nya Sundsvall

Hur uppmuntrar man medborgare att ta del av stadsvisionen för framtiden? Sundsvalls kommun hade som målsättning att nå ut till så många människor som möjligt med de nya byggplanerna i kommunen och skapade därför tillsammans med Gullers Grupp Guide till nya Sundsvall – en digital promenad genom staden.

Sundsvalls stadsvision berör många, men kunskapen om stadsvisionen är låg. Med inspiration från klassiska audio tours skapades därför en interaktiv upplevelse där bakgrundsljud från kvarteren, kartor, text, film och foto kombinerades med storytelling. För att nå maximal effekt av marknadsföringen valdes fyra målgrupper som guiden skulle fungera extra bra för: politiker, tjänstemän, näringsliv och medborgare.

Fyra kända sundsvallsprofiler valdes ut för att guida målgruppen till nya Sundsvall som växer fram. Dessa var Hanna Pee, Peder Björk, Eva Nyh Hederberg och Annelie Wikner. På webbplatsen får besökarna själva välja vilken guide man vill följa. Besökaren följer aktivt med i en kartvy och ”teleporteras” mellan platser som guiderna själva har varit med och valt ut ur stadsvisionen.

På varje område kan besökare lyssna på guidens berättelse om platsen, se bilder, filmer och lyssnar på ljud från området. Utförandet är helt mobilanpassat och bygger på den senaste karttekniken samtidigt som lösningen möter kommunens höga tillgänglighetskrav.

- En viktig del i vårt jobb på stadsbyggnadskontoret är att skapa delaktighet hos medborgarna kring stadsutveckling, vår stadsvision och vad som händer och planeras i Sundsvall, säger Johan Lindstammer, marknadsförare på Sundsvalls Kommun, stadsbyggnadskontoret.