Kommunikativt ledarskap i praktiken

En diplomerad chefsutbildning – Att leda med kommunikation

Vill du som chef bli bättre på att kommunicera? Få handfasta verktyg och träning om ledarskap i praktiken? Nordisk Kommunikations diplomerade chefsutbildning ger dig kunskaperna för att bli en kommunikativ ledare!

Det finns många chefer som säger att de saknar utbildning och träning i kommunikation. Det här är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i kommunikationsarbetet inom ledarskapet.

För att du som chef ska få ett så konkret och handfast stöd som möjligt baseras utbildningen på forskningsbaserade teorier med egenutvecklade metoder, verktyg och modeller. Under utbildningen varvas teori och praktik med reflektion, övningar och dialog. Under dag 1 och 2 används en verksamhetsfråga från deltagarnas egna verksamheter som ”case” att arbeta utifrån.

Utbildningen inleds med två sammanhängande dagar. De följande tre dagarna är fristående där dag fem är ett fördjupningstillfälle. Vid detta tillfälle reflekterar vi över de gångna månaderna och de utmaningar och erfarenheter som varit. Den femte dagen avslutas med diplomutdelning och gemensam middag som ingår i kursavgiften.

Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar.
Datum: 17-18 februari, 22 mars, 10 maj samt 14 juni 2016
Plats: Så snart antal deltagare är klart meddelas plats i centrala Stockholm.
Anmälan: Anmäl görs via tina.fors@gullers.se, ange "Chefsutbildning Att leda med kommunikation". Anmälan är bindande.
Avgift: 65 000 kr ex moms
Utbildare: Nordisk Kommunikation, en del av Gullers Grupp
Typ av utbildning: Öppen chefsutbildning, diplomerande

Här kan du läsa mer om utbildningens kursinnehåll.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Tina Fors eller Eva Willstrand.

Publicerat måndag 21 december 2015